BULGARIA'S TRADE WITH THE EU AND THE EUROZONE IN THE CONTEXT OF THE DEBT CRISIS

VIKTOR DINEV

 

Abstract

The debt crisis in the Eurozone began in 2010 puts at risk the economy of Bulgaria. A review of trade with the EU and the Eurozone is made in the study. The adduced evidence confirm the hypothesis in the study - the Eurozone debt crisis negatively affects the Bulgarian economy, particularly on the trade with the Eurozone and an individual member countries of the monetary union and maintain the thesis in the research that it is necessary to diversify Bulgarian export markets.

 

Key words

foreign trade of Bulgaria, export-oriented growth model, Eurozone debt crisis

 

References

Ганчев, Г. (2010). Глобалната финансова криза и българската икономика: от теорията към практиката. Годишник на УНСС, година 2010, с. 173-226
Институт за икономически изследвания при БАН (2014). Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Годишен доклад, Тема на фокус: „Неравенство и бедност – динамика и политики за тяхното ограничаване”, Горекспрес, София
Институт за икономически изследвания при БАН (2015). Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Годишен доклад, Тема на фокус: „Политики за икономическо развитие в оперативните програми и Общата селскостопанска политика в периода 2007-2013 г.”, Горекспрес, София
Инотай, Ан. (2013). Устойчив растеж, базиран на експортно-ориентирана икономическа стратегия България в сравнение с държавите от Централна и Югоизточна Европа. Институт за икономическа политика, Фондация Фридрих Еберт, София
Йоцов, В. (2013). Икономическият растеж през призмата на външния сектор. Икономическа мисъл, 2013/6, с. 3-19
Минасян, Г. (2012). Пречупване на външноплатежния модел. Икономическа мисъл, 2012/2, с. 3-26
Статева, Й. (2011). Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в Европейския Паричен Съюз. Международни отношения, 2011/6, с. 3-21
Стоевски, Г. (2014). Зависимости между производителността на труда, износа и ПЧИ при новите страни-членки на ЕС (ко-интерационен анализ на секторно и макроикономическо ниво). Икономически изследвания, 2014/4, с. 15-42
Тодоров, Ив. (2014). Макроикономическо управление в процеса на европейска интеграция. Авангард прима, София
Хаджиев, В. (2014). Асиметрична специализация на износа в условията на либерална международна търговия. Народостопански архив, бр. 1, 2014 г., с. 33-43;
D’Auria, F. et al. (2014). Cross-border spillovers in the euro area. In Quarterly Report on the Euro Area, European Commission, Volume 13, Issue No 4, pp. 7-22
Krugman, P. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. Journal of International Economics, 1979, vol. 9, issue 4, pp. 469-479
Stoevsky, G. (2015). Exports and Foreign Direct Investment as Factors for Economic Growth in the EU New Member States. Economic thought, 2015/2, pp. 112-129
Todorov, I. (2012). The Euro area membership of Bulgaria in the context in the debt crisis. Journal of International Relations 1336-1562. 12/2012; X(3/2012):41-52
Worldbank (2015). Systematic country diagnostic. Bulgaria’s potential for sustainable growth and shared prosperity. Document of the World Bank, July 29, 2015
Yotzov, V. (2013). Economic Growth and External Sector. The Case of Bulgaria. 2nd Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2013), Slovakia, 2013; pp. 173-178
Yotzov, V. (2015). Measuring Trade Elasticities for Bulgaria. Journal of Bangladesh Academy of Sciences, 01/2015
НСИ (2016, януари 29). Статистически данни. Взето на 29.01.2016 г. от http://www.nsi.bg/bg/

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.