PRODUCTIONS WITH HIGH, MEDIUM AND LOW ADDED VALUE IN EXPORTATION STRUCTURE OF BULGARIA, 1986-2013

ALEXANDER TASSEV

 

Abstract

The article gives the results from realized assessment of relative shares of productions having high, medium and low added value in the exportation structure of Bulgaria for the period 1986 – 2013. On the basis of made assessments have been shown the industrial development of the economy and its innovativeness, during the indicated period.

 

Keywords

exportation and importation structure, high added value, high-technology (high-tech) productions, industrialization, innovativeness.

 

References

Рангелова, Р., Стратегия „Европа 2020” и икономическият растеж на България, сп. Икономическа мисъл, кн. 3, 2011 г., с. 17,20, 21.

Чобанова, Р., Ал. Тасев, А. Миланова, П. Илева, Знанието като икономически ресурс, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2013 г.

Тасев, Ал., Водещи фактори за външнотърговския стокообмен на Р. България в периода 1988-2003 г., сп. “Икономически изследвания”, кн. 2, 2007 г.

Тасев, Ал., Статистически времеви редове на външнотърговския стокообмен на България 1986-2006 г.,том 1 и 2, Акад. издателство"Проф. Марин Дринов”,2011 г.

Тасев, Ал., Външнотърговският стокообмен и външните пазари на България: история, политика и икономика 1986-2008 г., Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2012 г.

Тасев, Ал., Статистически времеви редове на външнотърговския стокообмен на България 2007-2013 г., Акад. издателство "Проф. Марин Дринов”,прието за печат, 2015 г.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

 

Please publish modules in offcanvas position.