THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF SELF-GOVERNMENT FROM THE POLISH PERSPECTIVE - SELECTED ASPECTS

Sabina Sanetra-Półgrabi
Aleksander Sapiński
Bożena Sanetra

Abstract

The aim of this article is to present the importance of the essence and function of Self-Government in Poland in relation to the local municipal management. In the article there are presented the functions and possibilities in the field of municipal management based on the current legal status in Poland and the organization of local government resulting from the provisions of law. The whole presented material reflects a certain mental process that took place in Poland in connection with the reform of the local government system.


Key words

management; self-government; public management; municipal management; public administration; public property.


JEL Codes: H76, H83, K23


References

Dolnicki B. (2013), Samorząd terytorialny: Wyd. PWN.
Dahlek, P. (2017) Samorząd terytorialny w procesie kształtowania rozwoju gospodarczego regionu na przykładzie województwa wielkopolskiego: Wyd. PWSZ im. S. Staszica w Pile.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (1985) Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 z późn. zm.
Iluk Ł., (2018) Przymus państwowy kontra konstytucyjna wolność zgromadzeń pokojowych. Czy bierny opór jest formą przemocy? Studium przypadku w tle z niemieckim procesem o zgromadzeniach, Polonia Journal 7, 101-116.

Jaworska-Dębska B. (2004) Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego, in: Prawo administracyjne: Wyd. PWN.
Knosala E., Zachorko L., Matan A. (2002) Elementy nauki administracji: Wyd. Kolonia Limited.
Konstytucja RP (1997) Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. Zm.
Kowalewski S. (2010) Nauka o administrowaniu: Wyd. PWN.
Kucharczyk, K., 2017, Zjawisko globalizacji we współczesnym świecie, Polonia Journal 5-6, 115-130.
Matejek, J, Kucharczyk, K. (2017) Family and contemporary society [in:] Human resources management - interdisciplinary perspective: OOO Institut Kreativnyh Tehnologi.
Zieleniewski J. (2006) Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania: Wyd. PWN.
Ustawa z 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890.
Ustawa z 20 XII 1996 r. o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236
Ustawa z 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.
Ustawa z 5 VI 1998 r. o samorządzie województwa, test jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.

 
Full Text: PDF (English)