In Memoriam

 

 

Отминаха шест години откакто на втори март 2015 година ни напусна проф. Чавдар Иванов Николов, уважаван член на редколегията на списание “Икономическа мисъл” и списание „Финанси“.

Чавдар е роден на 18 януари 1954 г. в София, на улица „Раковска”, както обичаше да си спомня, в семейство на майка фармацевт и баща икономист. Чавдар продължи семейната традиция, положена от майка си, завършила в Германия, продължавайки висшето си образование, получено във ВИИ „Карл Маркс”, днес УНСС, в Университета Хумболт, Берлин.

Проф. Николов работи дълго време като научен сътрудник в Института за Международни отношения и социалистическа интеграция (ИМОСИ) към БАН. Чавдар беше носител на непобедимия „швейкиански” дух, подлагащ на съмнения и осмиване всички прояви на догматизъм и лицемерие, както в условията на тоталитарното общество, така и при не по-малко абсурдния демократичен режим. Проф. Николов не беше просто икономист.

Той беше не само автор на сериозни икономически и финансови изследвания, заемащ твърдата позиция на обективен анализатор, той беше винаги активен участник в дискусиите по главните проблеми на нашето социално-икономическо развитие.

Той беше един от икономическите съветници на доктор Петър Дертлиев, с когото го свързваше най-тясна дружба и приятелство.  Професор Николов се прояви като най-последователния защитник на идеята, че икономическия рационализъм необходимо трябва да се съчетава с идеите на социалната справедливост.

За него механичното следване на догматичните принципи на неолиберализма представляваше същата грешка, както и налагането на принципа на ръководната роля на партията, характерен за един отминал, макар и не напълно, период.

Проф. Николов се прояви и като публицист, неговите мъдри афоризми и сентенции, посветени основно на това, което той наричаше „тинята на прихода”, ще останат завинаги като част от документалното наследство на сложния и противоречив период, който нашата страна премина след ноември 1989 г.

Проф. Николов ще остане завинаги и в сърцата на студентите и колегите си от Стопанския факултет на Югозападния университет, който той фактически създаде и превърна в един от центровете на икономическо образование и изследвания в България.

Проф. Николов ще остане завинаги в сърцата ни и като безупречно честен е почтен човек, наследил най-доброто от българското възраждане, пламенен български патриот, верен другар, любещ баща и съпруг.

 

Поклон пред светлата му памет!                                    

 от проф. д-р Ганчо Ганчев

 

 

The Faculty of Economics, SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad, was founded in 1991 and was among first faculties of Economics accredited in Bulgaria. The Faculty concentrates both education and scientific activity.

 

                                         Economics and Management

COVER EM HOMEEconomics & Management is a double-blind referred academic journal. It is intended to extend the scientific knowledge in the fields of Economics and Scientific Management. The journal focuses on empirically oriented research papers but does not exclude high-quality review articles, methodological and theoretical contributions from all fields of contemporary economics. The journal acclaims papers on wide ranges of countries or business organizations, as well as topics relevant outside a single country.
The journal has been published since 2005. Initially published as a school magazine, the journal obtained national popularity soon after its first issues. For last few years the journal has sustainably raised its attractiveness for researchers from all Balkan countries, Russia and Germany.
Now, the journal is issued two times a year and publishes articles in English.

 

ISSN (print): 1312-594Х

ISSN (online): 2683-1325

 Creative Commons License
Journal "Economics and Management" is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

 

Indexed in:

econlit logo erih plus repec CEEOL Logo2 logo socionet
Google Scholar logo.svg DRJI Logo  Bayerische Staatsbibliothek logo.svg  IIJIF2  wikicfp logo
MIAR  ISIFI  road issn 0    
California fake id top 10 best sites to buy fake.