THE APPLICATION OF BULGARIA FOR THE EURO AREA IN THE CONTEXT OF THE DEBT CRISIS

VIKTOR MIHAYLOV DINEV

 

Abstract

The coverage of the Maastricht convergence criteria by Bulgaria has been examined for the period 2010-2015. The study results suggest that Bulgaria can successfully fulfill these criteria and join the Euro area in the coming years. An application of Bulgaria for the Euro area is recommended by 2017 while preserving the currency board arrangement and maintaining a moderate budget deficit. It is necessary to chart a roadmap for the country's accession to the Euro area and to make a public debate on the problem.

 

Key words

Maastricht convergence criteria, Bulgaria, Euro area debt crisis

 

JEL Codes: E60, F45, G01

 

References

Ганчев, Г. (2010). Глобалната финансова криза и българската икономика: от теорията към практиката. Годишник на УНСС, година 2010, 173-226.
Ганчев, Г., Владимирова, К., Стоилова, Д. и Димитров, П. (2014). Борбата с бедността в България. Макроикономика, етнически аспекти, евроинтеграция, ролята на туризма. Институт за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт”.
Ганчев, Г., Владимирова, К., Шивергева, М. и Попова, М. (2013). Мониторинг на членството на България в Европейския Съюз 2012–2013, добро управление. Форум за европейска политика, Фондация „Фридрих Еберт“.
Ганчев, Г., Николов, Ч., Димитров, П. и Стоилова, Д. (2013). Борбата с бедността в България. Макроикономика, фискална политика, човешки капитал, евроинтеграция. Институт за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт”.
Институт за икономически изследвания при БАН (2014). Годишен доклад 2014. Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: „Неравенство и бедност – динамика и политики за тяхното ограничаване”. Горекспрес, София.
Институт за икономически изследвания при БАН (2015). Годишен доклад 2015. Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: „Политики за икономическо развитие в оперативните програми и Общата селскостопанска политика в периода 2007-2013 г.”. Горекспрес, София.
Маринова, Ц. (2015). Изпитания пред паричната и бюджетната политика в Еврозоната и България. Икономически изследвания, 2015 (1), 16-37.
Минасян, Г. (2012). Пречупване на външноплатежния модел. Икономическа мисъл, 2012 (1), 3-26.
Николов, Ч. (2011). Световната икономика, ЕС, България. Международни отношения, 2011 (4), 43-48.
Николов, Ч., и Ганчев, Г. (2009). Eвропейската икономическа интеграция: политики, институции, предизвикателства за България. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, Модул „Жан Моне”.
Николов, Ч., Ганчев, Г. и Аврамов, Й. (2010). Присъединяването на България към Еврозоната: икономически и социални измерения. Институт за икономика и международни отношения, Фондация „Фридрих Еберт”, София.
Статева, Й. (2011). Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в Европейския Паричен Съюз. Икономическа мисъл, 2011 (6), 3-21.
Тодоров, Ив. (2013). Българският паричен съвет в контекста на бъдещото членство на България в Еврозоната. Икономически и социални алтернативи, 2013 (3), 112-124.
Ценков, В., и Георгиева, С. (2016). Пазарна ефективност в следкризисното възстановяване на капиталовите пазари от Централна и източна Европа. Международна научна конференция Следкризисният финансов свят – стагнация или радикална промяна, 6, Издателски комплекс УНСС, София, 239-246.
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2015, June). Macroeconomic imbalances Country Report – Bulgaria 2015. European Economy, Occasional Papers 213.
Todorov, I. (2012). The Euro area membership of Bulgaria in the context in the debt crisis. Journal of International Relations 10 (3), 41-52.
Европейска комисия (2015б). Икономики на страните членки. България. Взето на 30 ноември 2015 г. от http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/bulgaria_bg.htm
Министерство на финансите (2016). Статистика. Взето на 26 февруари 2016 г. от http://www.minfin.bg/bg/statistics/
Eurostat (2016). Database. Retrieved January 29, 2016, from http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Европейска комисия (2015а). Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2015 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2015 г. Брюксел, 13.5.2015 г.
Европейска централна банка (2016). Доклад за конвергенция. Юни 2016 г.
Решение на Министерски съвет № 1025/28.12.2015 г. за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г., одобрена с решение № 847 на Министерския съвет от 2015 г.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

 

Please publish modules in offcanvas position.