FIVE POLITICAL AND ECONOMIC MYTHS

GEORGI L. MANOLOV

 

Abstract

The present article treats some fundamentals problems of Bulgarian political and economic myths. On the basis of this definition of that kind of myths is made by political analysis and economic situation in our country (after 15 years democratic change ). In the article is made experiment to find a reasons of their existing and ways to overcome that in social consciousness.

 

Key words

political and economic myths.

 

References

Анатомия на прехода, С., 2003, с.19.
Бочев, Ст., Капитализмът в България, Фондация “Българска наука и култура”, С., 1998, с. 100;102;253.
В-к “Труд”, 9. VІІ. 1997; 17. Х. 1997; 22. І..2004 г.
В-к “Сега”, 4. ІІІ. 2002 г.
В-к “Капитал”, 10-16. І. 2004, с. 24.
В-к “24 часа”, 28. V. 2003; 30. ІV. 2003 г.
Георгиев, Д., Драмата на социализма през ХХ век, Пловдивско университетско издателство, 1997, с. 183-184.
Манолов, Г., Нелегалната икономика в България, сп. “Икономика”, бр. 1, 1998, с. 17-22.
Хаджийски, Иван, Оптимистична теория за нашия народ, Избрани съчинение в три тома. Том ІІ, С., 2002, с. 15.
Чакъров, К., От втория етаж към нашествието на демократите, Изд. Къща “Труд”,С.,2001, с.26-27.

 

Full text: PDF (Bulgarian)