POTENTIAL FOR INVEST IN REAL ESTATE FOR BALNEOLOGY AND SPA TOURISM

STELINA SPASOVA

 

Abstract

The report presents International practices in the field of investment in real estate for balneology and SPA tourism. There is compared development on investments in Bulgaria and other countries with developed SPA sector.

 

Key words

Projects for balneology and SPA tourism, International practices, real estate investments

 

References

Иванов, И., Добри практики в образованието, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2012
Михайлов, М., Здравен туризъм –профилактични и терапевтични аспекти, София: НБУ, 2012
Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В сила от 07.01.2005г. Приета с ПМС No 357 от 27.12.2004 г. , посл. изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.
Beadle I., Searstone K., An investigation into the use of benchmarking within quality programmes, in Total Quality Management: Proceedings of the First World Congress, ed. Kanji G. K., Chapman & Hall, London, 1995
Camp R. C., Business Process Benchmarking: Finding and Implementing Best Practices, ASQC Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 1995
Holloway J., Francis G., Hinton M., A vehicle for change? A case study of performance improvement in the “new” public sector, The International Journal of public Sector Management, 1999
www.nsi.bg –официален сайт на Национален статистически институт
www.bnb.bg –официален сайт на БНБ
www.espa-ehv.eu –официален сайт на Европейската СПА асоциация
www.bubspa.org –официален сайт на Българският съюз по балнеология и СПА туризъм
www.nola7.com –сайт на „Нола7” –българска компания в областта на проектирането и реализацията на сложни съоръжения като басейни, аквапаркове и СПА центрове
www.noema.bg – сайт на „Ноема” –българска компания за маркетингови изследвания
www.spa359.com –сайт за СПА туризма в България
www.monitor.bg –сайт на в-к „Монитор”
www.bulgaria-news.bg –сайт с новини от България
www.grreporter.info –сайт с новини от Гърция

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.