LAW OF THE EUROPEAN UNION IN CRISIS

ALEXANDER DIMITROV

 

Abstract

Overcoming the global financial and economic crisis, the European Union requires extensive and decisive action to reform the Economic and Monetary Union by establishing a single supervisory mechanism for banks, a common system of deposit protection, integrated management of banking crises, strengthening the institutional capacity of the European Union ruled budgets of the Member States etc.

 

Key words

European Union, case law, legislation, economic crisis

 

References

Съобшение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, Пътна карта за създаване на банков съюз – от сайта на Европейската комисия
www.ec.europa.eu

www.mediapool.bg/news/197180

Семов, Ат. Система на източниците на правото на АЕвропейския съюз, С, 2009, с. 8 и сл.

Димитров, Ал.. Международно частно право на Европейския съюз. Основи, второ допълнено издание, 2012, с. 37 и сл.

Декларация 17 относно предимствата правото към Заключителния акт на Лисабонския договор, в която се казва: „От практиката на Съда на
Европейските общности следва, че предимството на правото на Европейската
общност е основен принцип на общностното право”, Сб. Договори за ЕС. Съдебна практика, 2-ро издание, С, 2009 , с.418.

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.