THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS AS A PUSH FACTOR FOR FUTURE MIGRATION FROM POLAND

BJÖRN PAAPE
IWONA KIERETA

 

References

Gesicki, J.: Przemiany w edukacji, in: Marody, M. (Ed.), Wymiary zycia spolecznego.
Polska na przelomie XXiXXI wieku, Warszawa 2002, p. 97-109.

Glowny Urzad Statystyczny (GUS): Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2002, Warszawa 2003, in:
http://stat.gov.pl(Raport z wynikow Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i
Mieszkan/Stan i struktura demograficzna), p. 13.

Hammerich, K.: Natur: Zwischen Schutz und Nutzung, Sankt Augustin 1995.

Harborth, H.-J.: Nachhaltigkeit – eine Herausforderung auch für Europa, in: Dorner, K.; Meyer Thamer, G.; Paape, B. (Ed.), Europäische Integrationsperspektiven, Wiesbaden 2001, p. 77-96.

Jagielinksi, R.: Przepustka do przyszlosci, in: Wprost, No. 863, 13.06.1999, p. 56-57.
Jesenko, J.; Kiereta, I. (Ed.) Management in Tourism, Frankfurt 2004. Kiereta, I.: Die Rolle der Agrarpolitik auf dem Weg Polens in die EU, Aachen 2001.

Klodzinksi, M.: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich w Polsce, in: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej; Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk; Szkola Glowna Handlowa – Katedra Agrobiznesu (E
d.), Wies i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2002, p. 49-65.

Klodzinski, M.: Wplyw osrodkow naukowych na prozes wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wieskich, in: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuro Nauki; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich. Dzial Oswiaty I Wspolpracy Naukowej (Ed.), Rola nauki w rozwoju wsi, rolnictwa i rynkow rolnych w procesie integracji Polski z Unia Europejska (Materialy konferencyjne), Brwinow 2001, p. 43-48.

Kolarska-Bobinska, L.; Rosner, A.; Wilkin, J.: Przyszlosc wsi polskiej, in: Kolarska-Bobin
ska, L.; Rosner A.; Wilkin, J. (Ed.), Przyszlosc wsi polskiej. Wizje,strategie, koncepcje, Warszawa 2002, p. 11-32.

Kowalski, A.; Rowinski, J.: Wyksztalcenie jako czynnik ulatwiajacy lub utrudniajacy proces dostosowawczy rolnictwa i regionow wiejskich do warunkow UE, in: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuro Nauki; Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarow Wiejskich. Dzial Oswiaty i Wspolpracy Naukowej (Ed.), Rola nauki w rozwoju wsi, rolnictwa i rynkow, rolnych w procesie integracji Polski z Unia Europejska (Materialy konferencyjne), Brwinow 2001, p. 125-141.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) (Ed.): Narodowy program rozwoju wsi polskiej. Edukacja Reforma systemu edukacji – szansa dla wsi, in:
http://www.men.waw.pl/oswiata/biezace/ar-2001-2/dok-ref/eduk-wsi/rozdz3.htm, p. 1.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) (Ed.): Narodowy program rozwoju wsi polskiej. Edukacja Reforma systemu edukacji – szansa dla wsi, in:
http://www.men.waw.pl/oswiata/biezace/ar-2001-2/dok-ref/eduk-wsi/rozdz3.htm, p. 1.

Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Ed.): Spojna polityka strukturalna rozwoju obszarow wiejskich rolnictwa, Warszawa 1999.

Ostrowski, L.: Wyksztalcenie jako czynnik awansu spolecznego w rodzinach chlopskich, in: Polityka Spoleczna, Jg 26 (305), No. 7, Warszawa 1999, p. 7-11.

Paape, B., Kiereta, I.: The European Common Agricultural Policy: A Function and Impact Analysis of Regulatory-Based Intervention, in: Florjancic, J. (Ed.), Management, Knowledge and EU, Kranj 2004, p. 20-26.

Paciorek, A.: Bilans osiagniec i porazek, in: Kolarska-Bobinkska, L., Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Warszawa 2000, p. 221-239.

Pendel, Z.: 37 Prozent mlodziezy wiejskiej wybiera nauke w LO, in:
http://www.gimnazjum.pl/opinie/37procmlodziezywiejskiejwybieralo.phtml.

Pöggeler, F.: Zum Wandel des Verhältnisses von Allgemeinbildung und Berufsbildung in Deutschland, in: Lechner, E.; Pöggeler, F. (Ed.), Allgemeinbildung und Berufsbildung. Konkurrenz und Kongruenz der Konzepte im Europa des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2004, p. 209-223.

Steier-Jordan, S.: Bildungsreformentwicklung in Polen / Stand und Perspektiven(Working Paper "Internationale Beziehungen im Bildungswesen" der Gesellschaft für Vergleichende Pädagogik e.V., Working Paper No. 4), Dresden 2000.

Szafraniec, K.: Ludzie – podstawowy kapital polskiej wsi, in: Kolarska-Bobinska, L.; Rosner, A.; Wilkin, J. (Ed.), Przyszlosc wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001, p. 123-141.

Szlosek, F.: Zalozenia reformy systemu ksztalcenia zawodowego – nadzieje i obawy, in: Gerlach, R. (Ed.), Ksztalcenie prozawodowe i zawodowe w kontekscie integracji Europy, Bydgoszcz 2002, p. 180-185.

 

Full Text: PDF (English)