INTERACTIVITY OF THE AIMS IN THE CONTEMPORARY PERSUASIVE COMMUNICATION

RUMJANA MODEVA

 

Abstract

It is made an attempt to elaborate the basic and important interactive relations between persuasion and communication in the context of the publicity and contemporary PR techniques. Having in mind the diversity of the practices of the persuasive communication is followed the chronology of its appearing and meaning.
In the contemporary informational society the penetrating in the conscience and change of the attitudes of the public are strongly influenced by the harmonization of the communications through persuasion.
In this meaning the contemporary book is connected with the desire to analyze the possibilities of such types of connections with the public in the context of the educational contents and in dependence of the necessity to create practical abilities of the students to work with the matter of Public relations.

 

Key words

interactive relations, publicity, contemporary PR techniques

 

References

Албрехт, К., Социалната интелигентнoст, Новата наука за успеха, изд. Изток- Запад, С., 2006.

Бек, Улрих, Световното рисково общество, С., 2003.

Джулиани, Р., Автобиография, С., 2004.

Дулов, Вл., Социология на културата, Унив. изд. „Н. Рилски”, Благоевград, 2004.

Кулевски, Цв., Комуникационно поведение и институционализация на посланието,
С.,2003.

Кътлин, Скот, Септър, Ален, Бруум, Глен, Ефективен пъблик рилейшънс, С., 2003.

Маринов, Р., Пъблик рилейшънс, ИК„В. Недков”, С., 2001.

Модева, Р., Мястото на учебните ситуационни методи в учебния процес, Сб. С., 1989.

Нордстрьом, К., Ридерстреле, Йонас, Funky Business. Бизнесът на бъдещето, изд. ИнфоДАР, С., 2003

 

Full Text: PDF (Bulgarian)