EDUCATION AND MIGRATION IN POLAND: CUTBACKS IN VOCATIONAL EDUCATION AND THECONSEQUENCES FOR POLAND'S MIGRATION PROBLEM

BJÖRN PAAPE
IWONA KIERETA

 

Abstract

Since 1997, in anticipation of Poland's planned entry into the EU, the European Commission has assessed candidate countries' progress with regard to their adopting the acquis communautaire. In November 1998, the European Commission was already pointing out that significant further efforts are also required in the field ofvocational training. An examination of the development tendencies in the field of vocational training during the last few years allows the provocative conclusion thatthe Polish "further efforts" consisted of systematically lowering the share of vocational training in the education sector.
The consequence of this marginalization of vocational education, and in particular basic vocational education, will be demonstrated via a comparison between the structure of labour demand and the corresponding supply.

 

Key words

еducation, migration, vocational education

 

References

European Commission (Ed.): Regular report 1998 by the Commission on Poland's progress towards accession, p. 32
http://europa.int/comm/enlargement/report_11_98/pdf/de/poland_de.pdf

European Commission(Ed.): Regular report 1999 by the Commission on Poland's progress towards accession, p. 37 in:
http://europa.int/comm/enlargement/report_10_99/pdf/de/poland_de.pdf

European Commission(Ed.): Regular report 2001 by the Commission on Poland's progress towards accession, p. 86 in:
http://europa.int/comm/enlargement/report2001/pl_de.pdf

European Commission(Ed.): Regular report 2002 by the Commission on Poland's progress towards accession, p. 117 in:
http://europa.int/comm/enlargement/report2002/pl_de.pdf

Kabaj, M.: Strategie i programy przeciwdzialania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2004, p. 217.

Kabaj, M.: Optymalizacja struktur ksztalcenia zawodowego i popytu na prace. Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentow szkol wyzszych?, in: Jeruszka, U. (Ed.), Optymalizacja ksztalcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, p. 29.

Jeruszka, U.: Elementy programu dostosowywania ksztalcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane, in: Jeruszka, U. (Ed.), Optymalizacja ksztalcenia zawodowege z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, p. 90f.

Gesicki, J.: Przemiany w edukacji, in: Marody, M. (Ed.), Wymiary zycia spolecznego. Polska na przelmonie XXiXXI wieku, Warszawa 2002, p. 103.

N.N.: White book on general and vocational education, p. 2 in:
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/de/ca/c11028htm

N.N.: Reforma 2002. Szkola zawodowa, p.1 in:
http://www.zsr. dzierzoniow.pl/reforma/zawodowa.html

Ovsenik, R., Kiereta, I. Destination Management, Frankfurt 2006.

Symela, K.: Rola klasyfikacji zawodow i specjalnosciw modelowaniu szkolnictwa zawodoweg, in: Kwaitkowski, S. (Ed): Ksztalcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy (Instytut Badan Edukacyjnych), Warszawa 2000, p. 169f.

Aleksander, T.: Phasen und Hauptformen der beruflichen Entwicklung des Menschen, in: Paape, B.; Pütz, K. (Ed.), Die Zukunft des lebenslangen Lernens. Festschrift zum 75. Geburtstag von Franz Pöggeler, Frankfurt am Main 2002, p. 397.

Kwiatkowski, S.: System edukacji zawodowej w kontekscie rynku pracy i procesow integracyjnych w Europie, in: Jeruszka, U. (Ed.),Optymalizacja ksztalcenia zawodowege z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 2002, p. 56.

Urzad Komitetu Integracji Europejskiej(Ed): Gotowosc I potencjal migrayjy mlodziezy, Warszawa 2004, p. 1ff in:
http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/o/A5B997CDAB41F96
.. (Power Point presentation on migratory potential of vocational school students).

Urzad Komitetu Integracji Europejskiej(Ed.): Gotowosc i potencjal migracyjny mlodziezy, Warszawa 2004, p.2 in:
http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/A5B997CDAB41F96, 2004.

Vukovic, G., Ferjan, M.: Educational Institutions: Between Image and Identity, in Florjancic, J., Paape, B., (eds)., Organisation and Management, Frankfurt, 2003, p.87-105.

 

Full Text: PDF (English)