COMPETITIVENESS AND STRATEGIC POSSIBILITIES FOR THE BULGARIAN TOURISM

MARIA STANKOVA

 

Abstract

The definition of tourism industry as a priority for the economic development of Bulgaria is of a high importance for the state position in international competitive classifications. This necessitates a research work on the competitive parameters and the possibilities for its increase in the business environment and in the aspects of firm strategic planning.

 

Key words

the product of tour agencies, global market, competitive parameters, strategic planning, firm policy

 

References

Андреева, Ек., н. 2003, Разширяване на ЕС – шанс за туризма в Централна и Източна Европа,
HOREMAG, с. 12
Богданов, Л. и Г. Стоев, н. 2003, Динамика в туристическия сектор за периода януари – август 2003
г., HOREMAG, с. 22
Богданов, Л. и Г. Стоев, д. 2003, Динамика в туристическия сектор за периода януари – август 2003
г., HOREMAG, с. 22
Димитров, П., Иновации в туризма, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2006
Филипова, М., Изграждането на информационна рамка- основа за формиране на конкурентно предимство, Единадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, София, 2006г.
Ракаджийска Светла, Туристически пазари, ИУ Варна, 2006г.
Рибов, М., Конкурентни стратегии в туризма, “Тракия-М”, София, 2003
Станкова, М., Пазарни въздействия върху конкурентоспособността на туристическия продукт, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2007
Станкова, М., Пазарното поведение на туристическата агенция, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2005

Kotler, P., 1994, Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice Hall International, 8-th edition, Hamel Hempstead, p. 135-138
Tribe, J.q 1995, Еconomics of Leisure and Tourism, Chapman and Hall, London, р. 60-62
Декларация от туристическия бранш на България относно готвените от Правителството промени в
Закона за ДДС, касаещо облагането на доставката на туристически услуги Становище на Държавната агенция по туризъм относно предложения проект на Закон за данък върху добавената стойност, касаещо облагането на доставката на туристически услуги
Статистически данни от Световния съвет по туризъм и пътувания (World Travel and Tourism Council) –
www.wttc.org
в-к Дневник от 03.07.2007г., България ще привлича бедни туристи и през 2016 година
в-к Капитал 07. 02. 2007г. Конгресният туризъм не е туризъм?

 

Full Text: PDF (Bulgarian)