TRAINING AND EMPLOYMENT REALIZATION OF HUMAN RESOURCES IN TOURISM – STAKEHOLDERS’ EXPECTATIONS AND ASSESSMENTS

STOYAN MARINOV


Abstract

The paper regards the system of training of tourism human resources. The expectations and assessments of the stakeholders participating in the system are being reviewed in reference with the quality of training and education in tourism at the University of Economics – Varna. Conclusions are being drown for the improvement of the training of the tourism human resources in Bulgaria.

 

Key words

Training of Tourism Human Resources, Employment Realization of Tourism Human


Resources

References

Иванов, Мирослав. Хотелиери може да не отворят обекти заради липсата на
кадри. Туризмът се задъхва за 10 хил. служители. В: в-к Дневник, 24 април
2006
Нешков, М. Пътническите агенции в България. сп. „Туристически пазар”, бр. 5,
2007, с. 22
Държавна агенция по туризъм. Национална стратегия за устойчиво развитие
на туризма в България 2008 – 2013. 2007 //
http://www.tourism.government.bg/files/politics/file_206_bg.pdf , 2008;
Около света. Бизнесът и кадрите в туризма се разминават в очакванията
http://okolosveta.com/index.php?p=archiv&page=1&src=3243, 27 март 2008
WTTC. Bulgaria Travel & Tourism. Navigating the Path ahead.The 2007 Travel &
Tourism Economic Research, 2007

 

Full Text: PDF (Bulgarian)