THE PROTECTED AREAS ON THE TERRITORY OF THE MANICIPALITIES SANDANSKI AND PETRICH- OBJECT OF ECOTOURISM

ANTOANETA MILIKINA

 

Abstract

Basic requirement for the development of the ecotourism on the territory of the municipalities Sandanski and Petrich is the system of protected areas, which includes the following categories (noticed according to the Law Of Protected Areas, 1998), whose main aim is the protection and the preservation of the nature in the region: Preserve; National Park; Natural Landmark; Protected Area.

 

Keywords

ecotourism, nature, protected area, law, category

 

References

Бъчваров, М., Цв. Тончев, Основи на туризма, С., 1996

Вацева, Р., Защитени територии в България, Сп. “Обучението по география”, 2- 3/ 2003

Георгиев, Г., Националните и природни паркове и резервати в България, С., 2004

Доклад за състоянието на околната среда през 2003 г., Бл., РИОСВ, 2004

Енциклопедия Пирински край, т.І, 1995, т.ІІ, 1999

Закон за защитените територии, 1998

Национална стратегия и план за действие за развитие на екотуризма в България, С., 2004

План за управление на Национален парк “Пирин” за периода 2004- 2013

Стоилов, Д., К. Тюфекчиев, Консервационна природозащита, Бл., 2001

Сп. Орбел, № 11/2004, Изд. НП “Пирин”

 

Full Text: PDF (Bulgarian)

Please publish modules in offcanvas position.